АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
СЪС СПЕЦИАЛНА
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
 
 
Съвета на директорите на ПАРК АДСИЦ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 26 юни 2017г., от 11:00 часа.
English
 

rates.gif
ivan_lilov.gif
Парк АДСИЦ е сред първите 10 дружествата със специална инвестиционна цел, регистрирани на Българската фондова борса. Освен това сме:- на 17-а позиция от общо 43-те АДСИЦ-и в класацията по активи, които възлизат на 11,4 млн.лв; активите на дружеството за 2-то тримесече на 2008 г., възлизат на 16.8 млн.лв;- сред първите 11 включени в новия ин ...
Промяна на цената на акциите за първите 4 месеца на 2015г.

0.00%
52 седмично дъно (12/02/2015)

0.250лв.
52 седмичен връх (23/12/2014)
0.382лв.
Обем изтъргувани акиции за последните 4 месеца на 2015г.

102 887
Средно дневен 0борот за последните 12 месеца


1.8 хил. лв.
Пазарна капитализация

3.402млн.лв.
 
21-05-17 | 00:32 Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ПАРК" АДСИЦ.
Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ПАРК" АДСИЦ.
brocker.png
“ПАРК” АДСИЦ предлага на вашето внимание урегулирани поземлени имоти с площи от 2,4,6 и 60 дка., в село Юнец на изключително атрактивни цени. Селото се намира на 35 км. от гр. Варна в посока гр. Бургас. Разстоянието до морския бряг е 8 км. Селото е разположено в източните склонове на Стара Планина и е в непосредстена близост до уникалния екологичен проект на арх. Норман Фостър, които ще бъде изграден в местността "КАРАДЕРЕ".
повече >