АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
СЪС СПЕЦИАЛНА
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
 
 
ПАРК АДСИЦ оповести отчета за второ тримесечие на 2017г., на сайта на КФН "e-register" и на БФБ - София "x3news"
English
 

rates.gif
ivan_lilov.gif
Парк АДСИЦ е сред първите 10 дружествата със специална инвестиционна цел, регистрирани на Българската фондова борса. Освен това сме:- на 17-а позиция от общо 43-те АДСИЦ-и в класацията по активи, които възлизат на 11,4 млн.лв; активите на дружеството за 2-то тримесече на 2008 г., възлизат на 16.8 млн.лв;- сред първите 11 включени в новия ин ...
Промяна на цената на акциите за първите 4 месеца на 2015г.

0.00%
52 седмично дъно (12/02/2015)

0.250лв.
52 седмичен връх (23/12/2014)
0.382лв.
Обем изтъргувани акиции за последните 4 месеца на 2015г.

102 887
Средно дневен 0борот за последните 12 месеца


1.8 хил. лв.
Пазарна капитализация

3.402млн.лв.
 
28-10-17 | 07:44 Отчет за трето тримесечие на 2017 г.
Отчет за трето тримесечие на 2017 г.
brocker.png
“ПАРК” АДСИЦ предлага на вашето внимание урегулирани поземлени имоти с площи от 2,4,6 и 60 дка., в село Юнец на изключително атрактивни цени. Селото се намира на 35 км. от гр. Варна в посока гр. Бургас. Разстоянието до морския бряг е 8 км. Селото е разположено в източните склонове на Стара Планина и е в непосредстена близост до уникалния екологичен проект на арх. Норман Фостър, които ще бъде изграден в местността "КАРАДЕРЕ".
повече >