АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
СЪС СПЕЦИАЛНА
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
 
 
ПАРК АДСИЦ оповести отчета за четвъртото тримесечие на 2017г., на сайта на КФН "e-register" и на БФБ - София "x3news"
English
 

rates.gif
ivan_lilov.gif
Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ПАРК" АДСИЦ.
На основание чл. 115 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на “Парк” АДСИЦ, гр. София, с капитал  9 720 266 лв., разпределен в 9 720 266 броя  обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 26 юни 2016 г., от 11.00 часа,  в седалището на дружеството в гр. София, бул. “Цар Освободител” № 14, при следния дневен ред: Пълният текст на поканата можете да изтеглите от <<ТУК>>. 
Проекта на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание можете да изтеглите от <<ТУК>>
Материали: <<ТУК>><<ТУК>><<ТУК>><<ТУК>>.  

Поканата заедно с материалите за свикване на РГОС на акционерите на ПАРК АДСИЦ са обявени както на сайта на ТР при Агенцията по вписванията - "brra.bg" така и на сайта на КФН - "e-register" и на сайта на БФБ - x3news. Публикувано: 21 май 2017 | изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Коментари: 0

Отиди на страница  1 2 [3] 4 ... 37 38 39
Архив на Новините
brocker.png
“ПАРК” АДСИЦ предлага на вашето внимание урегулирани поземлени имоти с площи от 2,4,6 и 60 дка., в село Юнец на изключително атрактивни цени. Селото се намира на 35 км. от гр. Варна в посока гр. Бургас. Разстоянието до морския бряг е 8 км. Селото е разположено в източните склонове на Стара Планина и е в непосредстена близост до уникалния екологичен проект на арх. Норман Фостър, които ще бъде изграден в местността "КАРАДЕРЕ".
повече >