АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
СЪС СПЕЦИАЛНА
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
 
 
"ПАРК" АДСИЦ представи одитиран годишен финансов отчет за 2018 г. на КФН и обществеността.
English
 

rates.gif
ivan_lilov.gif
Инвестиционен посредник
БЕТА Корп АД

Инвестиционен посредник, с който Дружеството е в трайни отношения е “Бета Корп” АД, със седалище гр. София, и адрес на управление гр. София, пл. “България” 1, ет. 4. “Бета Корп” АД е лицензиран инвестиционен посредник (Удостоверение РГ-03-0006/13.02.2006 г., издадено от КФН) с предмет на дейност в страната и чужбина. Дружеството притежава и Лицензия 006/10.02.2000 г., издадена от БНБ за извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане в наличност и по безкасов начин.
ИП “Бета Корп”АД беше избраният от Дружеството инвестиционен посредник за обслужване, както на първоначалното, така и на последващите увеличения на капитала на “Парк ”АДСИЦ до 9720266 лв.

Повече информация за ИП “БЕТА Корп”АД можете да получите на www.beta-corp.bg

БУЛБРОКЪРС АД
brocker.png
“ПАРК” АДСИЦ предлага на вашето внимание урегулирани поземлени имоти с площи от 2,4,6 и 60 дка., в село Юнец на изключително атрактивни цени. Селото се намира на 35 км. от гр. Варна в посока гр. Бургас. Разстоянието до морския бряг е 8 км. Селото е разположено в източните склонове на Стара Планина и е в непосредстена близост до уникалния екологичен проект на арх. Норман Фостър, които ще бъде изграден в местността "КАРАДЕРЕ".
повече >