Новина: : Отчет за трето тримесечие на 2017 г.
(Категория: Новини)
Публикувано от Ivan
28 окт 2017

През изтеклото тримесечие Дружеството няма реализирани приходи от наем на недвижим имот. Отчетната загуба/печалба на дружеството е в размер на (31) хил. лева. Отчета за финансовото състояние можете да изтеглите от <<ТУК>>. Кратките пояснителни бележки можете да изтеглите от <<ТУК>>. Счетоводения баланс можете да изтеглите от <<ТУК>>.


Новина от PARK
( http://park.bg/news.php?extend.85 )