АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
СЪС СПЕЦИАЛНА
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
 
 
"ПАРК" АДСИЦ представи одитиран годишен финансов отчет за 2018 г. на КФН и обществеността.
English
 

rates.gif
ivan_lilov.gif
Контакти

Адрес за кореспонденция:
град: София 1680
ул.: бул.Черни връх 53
тел.:  
 
e-mail: mailto:park@park.bg


Лица за контакт:
Изпълнителен  Директор
Здравко Стоев
 
park@park.bg

Председател на СДГалина Георгиева
     
  park@park.bg

Директор
“Връзки с инвеститорите”
Цветолина Проданова
  +359 889/440228
  park@park.bg

Обслужващо Дружество"Парк Мениджмънт Къмпани" ООД
   
   
[/html]
brocker.png
“ПАРК” АДСИЦ предлага на вашето внимание урегулирани поземлени имоти с площи от 2,4,6 и 60 дка., в село Юнец на изключително атрактивни цени. Селото се намира на 35 км. от гр. Варна в посока гр. Бургас. Разстоянието до морския бряг е 8 км. Селото е разположено в източните склонове на Стара Планина и е в непосредстена близост до уникалния екологичен проект на арх. Норман Фостър, които ще бъде изграден в местността "КАРАДЕРЕ".
повече >