Новина: : Одобрен проспект облигации
(Категория: Новини)
Публикувано от Park ADMIN
19 окт 2021
С решение на №770-Е от 19.10.2021г. на КФН е одобрен проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа за облигационна емисия с ISIN BG2100006217 в размер на 20 000 000 /двадесет милиона / лева.Новина от PARK
( http://park.bg/news.php?extend.135 )