Новина: : Парк АДСИЦ представи покана за свикване на редовно общо събрание на 17.06.2022г.
(Категория: Новини)
Публикувано от Park ADMIN
17 май 2022

Покана за свикване на ОС 17.06.2022

Финансов отчет за 2021г.

Доклад за дейността Доклад за дейността 

Доклад на регистриран одитор

Материали т.5 - преобразуване на фин.резултат

Доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията

Доклад ДВИ

Доклад Одитен Комитет

Материали т. 11 от дневен ред - Проект за Устав

Материали т.12 

Образец на пълномощно
Новина от PARK
( http://park.bg/news.php?extend.138 )