Новина: : “Парк” АДСИЦ стартира процедурата по увеличението на капитала до 10,4 млн.лв.
(Категория: Новини)
Публикувано от webmaster
12 дек 2006

Търговията с правата от увеличението на капитала на “ПАРК” АДСИЦ започва на 14 декември /четвъртък/ и ще продължи до 22 декември /петък/. Фондът увеличава капитала си от 5,2 млн.лв. на 10,4 млн.лв.


Търговията с правата от увеличението на капитала на “ПАРК” АДСИЦ започва на 14 декември /четвъртък/ и ще продължи до 22 декември /петък/. Фондът увеличава капитала си от 5,2 млн.лв. на 10,4 млн.лв. Дружеството ще предложи за записване нови 5,2 млн. акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна от 1,10 лв. За целта дружеството издава същия брой права, като всяко от тях носи по една акция.

Увеличението на капитала ще се счита за успешно, ако бъдат записани и платени най-малко 2,6 млн. нови акиции. Борсовият член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала, е инвестиционният посредник “Булброкърс”, а банката в която да бъде открита набирателна сметка е СИБанк. Ако бъдат записани всички акции, в дружеството ще постъпят 5,72 млн.лв. заради по-високата емисионна цена. Целият процес по увеличението на капитала ще приключи на 24 януари 2007 г., когато е крайна дата за записване на акции от увеличението.

“ПАРК” АДСИЦ ще използва средствата от увеличението за изпълнение на инвестиционната програма на фонда, част от която е и закупуването на парцела на бул. “Цариградко шосе”. Дружеството планира да изгради бизнес-сграда с приблизително 15 000 кв. м. Предвижда се изпълнението на проекта да започне през м.април 2007 г. и да приключи за 22 месеца. Решението на мениджъмнта е сградата да не бъде продавана, а да бъде оставена в активите на дружеството с цел управление.

“Проектът е атрактивен и вече сме в напреднала фаза на преговори с международно утвърдени компании от разнообразни брандове за наемане на площи с различно предназначение като шоурумове, търговски представителства и фирмени офисни площи”, съобщи председателят на Съвета на директорите Мартин Заимов

Последната сделка с акции на фонда е сключена на 5 декември 2006 г., когато 50 000 броя книжа бяха изтъргувани на цена от 1,16 лв. за брой. Според последното издадено актуално състояние от Централния депозитар юридическите лица акционери в „ПАРК” АДСИЦ са 18 на брой, а физическите са 82 броя. Наскоро дружеството обяви, че планира да раздаде дивидент за 2006 г. в резултат на реализирания си проект “Вила Парк” в Санта Марина.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
Цветомира Жекова, PR: 02/851-71-13 0888/25-10-50


Новина от PARK
( http://park.bg/news.php?extend.7 )